Opgaver

De følgende opgaver er alle nogle du selv kan besvare. Helst skrifteligt. Meningen er de skal give dig mere selv forståelse og overskud til livets udfordringer. Det er godt at tale med nogen om det du har oplever under opgaverne.

Screenshot 2014-12-20 12.46.47

Mine personlige mål

Hvad sker der med mig fremover, hvis jeg ikke når mine personlige mål?

10 ting, jeg er god til

Mine gode egenskaber

Hvor i kroppen føler du?

Mit indre HVIS – SKULLE – BURDE –MÅTTE; TYRANNI

Mine dårlige handlinger, mine ”belønninger” og konsekvenser

Barndomserindringer

10 oplevelser

De syv mest afgørende beslutninger jeg har truffet i mit liv

Fem mennesker som har været afgørende for den jeg er?

Mine personlige mål

Screenshot 2014-12-20 22.19.36

Hvilke mål har jeg for mig selv? (hvad vil jeg gerne ændre i mit liv?) hvor tæt er jeg på, at nå mine mål fra 0-100 (fx jeg vil gerne være sammen med andre uden at føle mig  usikker – 20)

Hvad forhindrer mig i at nå mine mål? 0-100 for hver ting (fx Jeg kommer altid til at tænke, at andre vil syntes noget dårligt om mig – 60)

Hvornår har jeg nået mit mål 100% (fx når jeg er sammen med andre, og ikke oplever at være usikker)

Hvad sker der med mig fremover, hvis jeg ikke når mine personlige mål?

Screenshot 2014-12-20 22.01.42

1. Hvordan vil det i fremtiden påvirke den måde, jeg tænker på?

2. Hvordan vil det påvirke mig følelsesmæssigt?

3. Hvordan vil det påvirke mig kropsligt?

4.Hvordan vil det påvirke min adfærd?

10 ting, jeg er god ti

Screenshot 2014-12-20 22.02.14

Skriv ca. 10 ting du er god til (fx jeg er god til at skrive).

Mine gode egenskaber

Screenshot 2014-12-20 22.02.58

Hvad kan du lide ved dig selv – uanset hvor småt eller flygtigt det måtte være?

Hvilke positive kvaliteter besidder du?

Hvad har Du opnået i dit liv – uanset hvor lidt det måtte være?

Hvilke udfordringer har du stået ansigt til ansigt med i dit liv?

Hvilke evner og talenter har du – uanset hvor beskedne de er?

Hvilke færdigheder har du tilegnet dig?

Hvad kan andre mennesker lide ved dig – hvad værdsætter de?

Hvilke kvaliteter og handlinger besidder du, som Du værdsætter hos andre?

Hvilke aspekter ved dig selv ville du værdsætte, hvis de var aspekter ved en anden person?

Hvilke små positive ting nedvurderer du?

Hvilke dårlige kvaliteter besidder du ikke?

Hvordan ville en anden person med interesse for dig beskrive dig?

Hvor i kroppen føler du?

Screenshot 2014-12-20 22.03.42

Når du fejler noget fysisk, ved du så med det samme, nøjagtig hvor det gør ondt?

Kan du mærke følelsens fysiske oprindelse, når du føler dig fx opstemt, tilfreds eller rolig?

Der findes ingen ”rigtige” svar for de enkelte spørgsmål, for vi er alle forskellige, men vi er alle sammen tilbøjelige til at føle bestemte store følelseskategorier i de samme dele af kroppen.

Frygt kan føles som noget, der spænder eller strammer forskellige steder i kroppen.

Vrede kan opleves fysisk som varme eller overskud af energi i mave, brystkasse eller hals.

Sorg føler du måske som smerte i brystkassen, eller som tyngde i kroppen.

Glæde som en let og svævende fornemmelse.

Kærlighed føles ofte omkring hjertet. De forskellige former for kærlighed viser sig måske snarere som forskellig intensitet end som mindre fysiske placeringer.

Besvar følgende spørgsmål så godt du kan..

1. Hvor i din krop føler du frygt?

2. Hvor i din krop føler du vrede?

3. Hvor i din krop føler du glæde?

4. Hvor i din krop føler du sorg?

5. Hvor i din krop føler du kærlighed?

For din elskede?…

For dine børn?…

For dine forældre?..

For dine søskende?…

For dine nære venner…

Mit indre HVIS – SKULLE – BURDE –MÅTTE;  TYRANNI

Screenshot 2014-12-21 00.35.48

Nedskriv 5 personlige ”dårlige” regler du lever efter.

Fx Skal, skulle, burde, måtte, altid.

Jeg SKAL…. 

Fx Jeg skal altid tage mere hensyn til andre end mig selv.

Hvorfor SKAL jeg?

Fx Fordi det har jeg altid gjort og føler mig tryg ved.

Hvad sker der HVIS jeg ikke gør det?

Fx Så bliver andre sure på mig.

Hvilke personlige omkostninger har det for mig?

Fx Jeg får ikke sagt min mening og bliver irriteret på mig selv.

Mine dårlige handlinger, mine ”belønninger” og konsekvenser

Screenshot 2014-12-20 22.05.35

Alle vores dårlige handlinger giver os en ”belønning”, også selv om det i sidste ende har en negativ konsekvens for os?

Nedskriv ca. 5 dårlige handlinger, dine belønninger og konsekvenserne.

1.      Min dårlige handling er?

Fx Når jeg er sammen med en kæreste, afslutter jeg altid forholdet først.

2.      Min ”belønning” er?

Fx Min ”belønning” er, at jeg ikke bliver forladt, for det kan jeg ikke holde ud.

3.      Konsekvensen er?

Fx Jeg har meget svært ved at indgå i et forhold til en kæreste, fordi jeg altid vil afslutte forholdet først og derfor ikke kan slappe af og føle mig tryg.

Barndomserindringer

Screenshot 2014-12-20 22.05.52

Eksempler

Barndomserindring

Aktuel frygt

Basal antagelse 

1.      Gjort til grin af skolelærer foran hele klassen

Angst for at dumme sig i sociale sammenhænge

Andre mennesker vil grine af mig og håne mig

2.      I 6 års alderen; blev grebet i at stjæle

Angst for at blive beskyldt for uærlighed

Jeg skal altid være 100 % ærlig

Egne barndomserindringer

Nedskriv de fire barndomserindringer, som har påvirket dig mest.

Barndomserindring

Aktuel frygt

Basal antagelse

Ti Oplevelser i mit voksen liv som har haft afgørende betydning for mig

Screenshot 2014-12-20 22.04.36

1.a  Hvad skete der fx  Min mormor som jeg holdt meget af døde og jeg havde en stor sorg

1.b Hvordan har det påvirket den måde jeg tænkte på dengang og i dag? Fx dengang tænkte jeg meget på, hvor meget jeg holdt af hende. Nu tænker jeg tit på, hvor meget jeg savner hende

1.c Hvordan påvirkede det mig følelsesmæssigt dengang og hvordan påvirker det mig i dag når jeg ”føler” efter? Fx dengang var jeg ked af det, og det bliver jeg til tider stadigvæk

1.d Hvilke kropslige fornemmelser havde jeg dengang, og hvilke har jeg i dag når jeg mærker efter?  Fx dengang græd jeg og havde ondt i maven. I dag kan jeg få ondt i maven

1.e Hvordan påvirkede det den måde jeg handlede på dengang, hvordan påvirker det mig i dag? Fx dengang isolerede jeg mig for venner og familie i et stykke tid. I dag kan jeg helt sikker ikke høre om eller se film, hvis jeg ved, at bedsteforældre dør.

Nedskriv ca. 9 episoder til

De syv mest afgørende beslutninger jeg har truffet i mit liv

Screenshot 2014-12-20 22.07.07

Du skal skrive de syv mest afgørende beslutninger i dit liv og afdække, hvordan din selvopfattelse er blevet påvirket som resultat af disse beslutninger.

Hvilke valg du foretog ved hver af dem, hvorfor du valgte, som du gjorde, og hvilke konsekvenser det efter din egen mening fik for dit liv. Hvilke alternativer fravalgte du, og hvad ville konsekvenserne af disse alternative valgmuligheder have været? Til slut skal du erkende og skelne mellem de beslutninger, du tog for din egen skyld og de beslutninger, du valgte at kalde dine egne.

Beskrev for hver beslutning

1.hvad gik beslutningen ud på?

2.hvorfor tog du den beslutning?

3.hvilke alternative muligheder udelukkede du ved at træffe denne beslutning?

4.hvor var du i forhold til din selvopfattelse lige før denne beslutning, og hvordan så din selvopfattelse ud, efter at beslutningen var taget?

5.Hvad var langtidsvirkningen af denne afgørende beslutning?

6. Tog du beslutningen for din egen skyld eller andres?

7. Gennemgå din fortolkning af den afgørende beslutning og din reaktion på den. Afgør hvorvidt du betragter denne fortolkning som præcis eller upræcis.

Fem mennesker som har været afgørende for den jeg er?

Screenshot 2014-12-25 23.26.41

I løbet af dit liv har du mødt hundredvis, ja måske tusindvis af mennesker, som har påvirket dig på en eller anden måde. Så få som fem mennesker har efterladt sig uudslettelige spor i din selvopfattelse og hermed påvirket det liv du lever.

Hvem er de fem udslagsgivende personer i dit liv? Hvilke fem personer har haft indflydelse på din selvopfattelse, som på positiv såvel som negativ vis påvirker dit liv i dag?

Skriv hvilken indflydelse personen har haft og har for dig? Skriv ca. fem gode ting og fem mindre gode ting?

1.      Person 1

Fx min mor

1.a   Gode ting

Fx Min mor har altid været god til at trøste mig, når jeg var og er ked af det. Det har gjort, jeg ikke føler mig alene med mine problemer.

1.b   Mindre gode ting

 Fx Når min mor var og er stresset, råber hun og skælder ud på alle omkring sig. Når mennesker er stressede frygter jeg altid, at de vil råbe og skælde mig ud.

Screenshot 2014-12-20 14.20.36

137

Lukket for kommentare